Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Gd 430/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-08-17

Sprawa ze skargi M.K. na działalność Burmistrza w przedmiocie rekompensaty za pomniejszenie udziału w nieruchomości

II SA/Gl 129/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-09-28

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi T.S. na zarządzenie Burmistrza Miasta T. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie ustalenia stawek czynszu za najem komunalnych lokali użytkowych i garaży

II SA/Ol 718/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-10-21

Sprawa ze skargi na postanowienie WSA w Olsztynie w przedmiocie obniżenia ceny nabycia nieruchomości

I OSK 62/10 - Postanowienie NSA z 2010-01-28

Skarga kasacyjna na decyzję Burmistrza Miasta Brzeziny w przedmiocie opłaty adiacenckiej

IV SA/Po 272/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-05-10

Sprawa ze skargi na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi A. P. i B. P. na postanowienie Burmistrza Miasta T. z dnia [...] marca [...] r. nr [...] w przedmiocie podziału nieruchomości

I OZ 1085/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w przedmiocie obniżenia ceny nabycia nieruchomości

I OSK 1489/15 - Postanowienie NSA z 2015-06-12

Skarga kasacyjna na decyzję Burmistrza S. w przedmiocie opłaty adiacenckiej