Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

OSK 509/04 - Postanowienie NSA z 2004-11-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie realizacji uprawnień z tytułu mienia pozostawionego poza granicami kraju