Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I SA/Wa 87/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-03

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 2849/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-09

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Z. D. na decyzja Ministra Skarbu Państwa , nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

I SA/Wa 2899/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-02

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 1206/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-24

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy podjęcia zawieszonego postępowania

I OZ 1248/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa oku nr [...] w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 773/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-10-07

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 776/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-09-30

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie umorzenia postępowania zażaleniowego