Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SAB/Wr 19/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-10-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta L.

II SA/Wr 378/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-02-05

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi R.S., Cz.I., T.S.o, E.W., A.S., D.T. o nakazanie Prezydentowi W. przesłania operatu sporządzonego przez E.R. oraz dowodów przedstawionych przez skarżących do wskazanych przez nich 'ekspertów od szacowania szkód'

I SA/Wa 1379/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-01-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Dzielnicy [...] w przedmiocie odmowy zakwalifikowania do zawarcia umowy najmu

I SA/Wa 1562/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-01-27

Skarga kasacyjna na uchwałę Zarządu Dzielnicy [...] W. w przedmiocie zatwierdzenia sposobu zadysponowania mieszkaniowym zasobem W.

I SAB/Wa 193/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-08-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza [...] W. w przedmiocie rozpoznania wniosku o przydział mieszkania

I SAB/Wa 165/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-05

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezydenta W. w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Wr 91/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-09-23

Skarga kasacyjna od wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi T.S. na zarządzenie Prezydenta Miasta B. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. [...] w B. w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

II SA/Lu 319/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-07-08

Sprawa ze skargi J. S. na pismo Zastępcy Prezydenta Miasta w przedmiocie odmowy wyłączenia pracowników organu administracji publicznej w zakresie skargi kasacyjnej od postanowienia WSA w Lublinie , sygn. akt II SA/Lu 319/08

I SA/Wa 1558/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-02-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu [...] w przedmiocie zatwierdzenia sposobu zadysponowania zasobem mieszkaniowym

I SA/Wa 848/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-04-23

Skarga kasacyjna na uchwałę Zarządu Dzielnicy [...] w przedmiocie opinii w sprawie wypowiedzenia umów najmu garaży i ich rozbiórki
1   Następne >   3