Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Gd 51/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-06-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działanie gminnej jednostki organizacyjnej w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym

II SA/Gd 52/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-06-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego gminy

II SA/Rz 80/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-08-11

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy [..] w przedmiocie sprzedaży lokali mieszkalnych

II SA/Ol 1021/07 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-03-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie uchylenia uchwały w sprawie zbycie nieruchomości lokalowej na skutek skargi kasacyjnej Rady Gminy od wyroku WSA w Olsztynie , sygn. akt II SA/Ol 1021/07

I OZ 50/10 - Postanowienie NSA z 2010-02-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w przedmiocie uchylenia uchwały

II SA/Sz 1230/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-04-08

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w Karlinie w przedmiocie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej

I SA/Wa 264/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-07-01

Sprawa ze skargi kasacyjnej W. W. od postanowienia WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 264/14 sprawy ze skargi W. W. o wznowienie postępowania zakończonego orzeczeniem WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 2062/05

II SA/Sz 727/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-04-01

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy Mielno w przedmiocie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany

II SA/Sz 726/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-04-22

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy Mielno w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej

II SA/Sz 1101/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-12-10

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy K. w przedmiocie uchylenia uchwały
1   Następne >   2