Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OSK 1063/09 - Postanowienie NSA z 2009-08-25

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi A. J. i P. J. na uchwałę Rady Miejskiej w M. , nr [...] w przedmiocie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej

II SA/Gl 447/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-12-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta T. w przedmiocie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na skutek skargi kasacyjnej skarżących od postanowienia WSA w Gliwicach

II SA/Sz 70/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-08-07

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie uchylenia uchwały w sprawie sprzedaży działki w drodze bezprzetargowej

II SA/Gl 927/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-12-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w K. w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta K. w sprawie wykupu lokalu mieszkalnego na skutek skargi kasacyjnej skarżącego od postanowienia WSA w Gliwicach

II SA/Ke 575/10 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2010-12-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w Końskich w przedmiocie sprzedaży nieruchomości mienia gminnego w drodze bezprzetargowej

I SA/Wa 1899/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Stołecznego W. w przedmiocie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta W. na lata 2008

II SA/Wr 279/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-01-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta O. w przedmiocie scalania i podziału nieruchomości położonych w O., obręb R., w rejonie ulicy W.

I SAB/Wa 235/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-06

Skarga kasacyjna na bezczynność Rady Miejskiej w W. w przedmiocie rażących zaniedbań, w tym: nienależytego, przewlekłego i biurokratycznego załatwiania spraw mieszkaniowych

II SA/Op 220/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-11-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim w przedmiocie regulaminu cmentarza komunalnego i domu przedpogrzebowego na skutek skargi kasacyjnej Gminy Gorzów Śląski

VIII SA/Wa 549/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-10-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu
1   Następne >   2