Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi kasacyjnej X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Sz 151/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-03-18

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Szczecinie w przedmiocie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

I SA/Wa 916/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-05-10

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Kr 901/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-02-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zatwierdzenia podziału parcel

II SA/Bk 556/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2009-02-10

Skarga kasacyjna wniesionej przez Stowarzyszenie F. Z. w B. w sprawie ze skargi E. J. i A. J. na pismo SKO w B. w przedmiocie umowy dzierżawy terenu

II SA/Bd 362/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2014-01-07

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w T. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości

II SA/Go 301/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-09-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Z. w przedmiocie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości

II SA/Gd 823/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-09-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Gd 825/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-06-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty adiacenckiej

III SA/Po 851/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-06-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy zatwierdzenia podziału nieruchomości
1   Następne >   +2   +5   +10   20