Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Gl 888/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-08-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie podziału nieruchomości w kwestii skargi kasacyjnej E. S. i L. S. od wyroku

II SA/Gl 546/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-05-27

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w C. w przedmiocie zwrotu podania w sprawie uwłaszczenia

II SA/Gl 686/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-07-08

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w B. w przedmiocie odmowy sprostowania decyzji stwierdzającej nabycie z mocy prawa nieruchomości

II SA/Gl 665/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-02-11

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w K. w przedmiocie podziału nieruchomości

II SA/Gl 687/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-07-08

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w B. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie sprostowania decyzji stwierdzającej nabycie z mocy prawa nieruchomości

II SA/Gl 791/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-08-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego dotyczącego wznowienia postępowania w sprawie aktu własności ziemi na skutek wniesionej przez pełnomocnika strony skarżącej skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Gliwicach sygn. akt II SA/Gl 791/07

II SA/Gl 1076/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-11-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Gl 470/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-11-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie opłaty adiacenckiej na skutek skargi kasacyjnej sporządzonej przez skarżącego od postanowienia WSA w Gliwicach , sygn. akt II SA/Gl 470/15

II SA/Gl 525/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-01-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie opłaty adiacenckiej w kwestii skargi kasacyjnej organu odwoławczego od wyroku WSA w Gliwicach

II SA/Gl 714/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-07-17

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia w sprawie oddania gruntu w użytkowanie wieczyste
1   Następne >   2