Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 1649/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-12-16

Skarga kasacyjna na uchwałę Zarządu [...] W. w przedmiocie odmowy zakwalifikowania do zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy