Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 2598/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-16

Skarga kasacyjna na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego post...

I SA/Wa 843/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-17

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji przywrócić termin do wniesienia skargi kasacyjnej Sygn. akt I SA/Wa 843/09 POSTANOWIENIE Dnia 17 marca 2010 r. Wojewódzk...

I SA/Wa 118/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-11-28

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie : nabycia przez gminę z mocy prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 1469/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-28

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie nabycia mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

I SA/Wa 2199/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-20

Sprawa ze skargi na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 815/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-20

Skarga kasacyjna na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie nabycia mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

I SA/Wa 652/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-10-13

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji komunalizacyjnej

I SA/Wa 648/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-10-27

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji komunalizacyjnej

I SA/Wa 1869/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-12-28

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 1245/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-06-15

Sprawa ze skargi kasacyjnej F. O. od wyroku WSA w Warszawie w przedmiocie wznowienia postępowania zakończonego orzeczeniem WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 446/09
1   Następne >   +2   4