Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SAB/Wa 321/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-15

Skarga kasacyjna na bezczynność Burmistrza Miasta H. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku

II SA/Ol 509/15 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2016-04-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w M. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego