Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Gd 120/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-05-27

Sprawa ze skargi L. S. na działanie Prezydenta Miasta w przedmiocie rozstrzygnięć zawartych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

II SA/Wr 427/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-09-28

Sprawa ze skargi H. Ż. na pismo Prezydenta W. w przedmiocie odmowy przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części zespołu urbanistycznego L. oraz Parku L. we W.