Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SAB/Wa 262/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-08

Sprawa ze skargi kasacyjnej Prezydenta miasta W. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi C. K. na przewlekłe prowadzenie przez Prezydenta W. postępowania w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

IV SA/Wa 1938/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-03-07

Skarga kasacyjna na decyzję Prezydenta W. w przedmiocie ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości