Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Gd 783/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-03-19

skarg Wojewody i Grupy mieszkańców w B. na uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów predysponowanych pod lokalizację siłowni wiatrowych w zachodniej części obrębu geodezyjnego [...] w gminie [...]

II OZ 843/15 - Postanowienie NSA z 2015-09-10

Zażalenie od postanowienia WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 26 czerwca 2015 r., sygn. akt II SA/Go 838/14 odrzucającego skargę kasacyjną M. K. od wyroku WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 25 marca 2015 r., sygn. akt II SA/Go 838/14 w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Słubicach z [...] czerwca 2014 r. nr [...] w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w południowej części mi...

IV SA/Wa 17/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-10-12

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy L. w przedmiocie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

II OZ 1189/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

II OZ 1278/15 - Postanowienie NSA z 2015-12-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Tarnowo Podgórne nr LVIII/569/2009 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego