Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OZ 843/15 - Postanowienie NSA z 2015-09-10

Zażalenie od postanowienia WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 26 czerwca 2015 r., sygn. akt II SA/Go 838/14 odrzucającego skargę kasacyjną M. K. od wyroku WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 25 marca 2015 r., sygn. akt II SA/Go 838/14 w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Słubicach z [...] czerwca 2014 r. nr [...] w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w południowej części mi...

II OZ 1189/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

II OZ 1278/15 - Postanowienie NSA z 2015-12-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Tarnowo Podgórne nr LVIII/569/2009 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego