Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Sz 137/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-05-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Świdwin w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru VI

II SA/Sz 1307/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-04-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Nr VI/28/15 Rady Gminy Bielice w przedmiocie wyznaczenia kierunków działań Wójta w sprawie zagospodarowania przestrzennego związanych z rozwojem energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii na terenie gminy Bielice

IV SA/Wa 2915/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-07-05

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy [...]

II SA/Wr 76/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-08-02

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy W.M. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Sz., gmina W.M.

II SA/Gl 1417/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-11-25

skarg skarg B. F., J. F., A. R., K. R., J. G., A. P., M. R., Z. R., M. L., E. L., J. N., P. N., E. S., A. W., M. D., Ma. J., M. J., D. K., B. G.-K., G. H., K. Ha., R. K., J. S., M. B., A. B., C. K., M. K., L. K., M. M., B. P., J. P., M. P. na uchwałę Rady Gminy M. w przedmiocie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w kwestii skarg kasacyjnych B. F., J. F., A. R., K. R., J. G., A. P., M. R., Z. R., M. L., E. L., J. N., P. N., E. S., A. W., M. D.....

II SA/Gl 1418/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-12-22

skarg B. F., J. F., A. R., K. R., J. G., A. P., M. R., Z. R., M. L., E. L., J. N., P. N., E. S., A. W., M. D., M. J., M. J., D. K., B. G. - K., G. H., K. H., R. K., J. S., M. B., A. B., E. K., C. K., M. K., L. K., M. M., B. P., J. P., M. P., K. A., W. B., M. B., T. C., A. K., A. K., W. M., M. P., M. T., F. W. na uchwałę Rady Gminy Milówka w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w kwestii skarg kasacyjnych B. F., J. F., A. R., K. R.,...

II SA/Wr 568/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-11-22

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy Udanin w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obrębu Różana