Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II OZ 324/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta Oświęcim oku nr [...] w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Oświęcim p o ...

II OSK 850/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w P. w przedmiocie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OZ 1221/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku , sygn. akt II SA/Gd 668/07 w zakresie odrzucenia skargi kasacyjnej K. i J. G. od wyroku WSA w Gdańsku , sygn. akt II SA/Gd 668/07 stwierdzającego nieważność zaskarżonej uchwały w części dotyczącej przeznaczenia terenu 04 na zieleń parkową, a także w części dotyczącej obowiązku przełożenia kanału Potoku [...] z terenu 02NM1 na 04...

II SA/Go 838/14 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-06-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w południowej części miasta

II SA/Wr 369/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-10-01

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w J.

II OZ 600/05 - Postanowienie NSA z 2005-08-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w przedmiocie protestu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OZ 1045/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skarg M. P. i Z. B. na uchwałę Rady Miasta Poznania nr LVIII/757/V/2009 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OSK 722/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-22

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w K. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Bk 100/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-02-16

Skarga J.B. na uchwałę Rady Miejskiej w S. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Gl 1329/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-10-26

skarg 'A' Sp. z o.o. w W., J. S. i Wojewody [...] na uchwałę Rady Miejskiej w B. w przedmiocie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w kwestii skargi kasacyjnej J. S. od wyroku WSA w Gliwicach , sygn. akt II SA/Gl 1329/10
1   Następne >   +2   +5   8