Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OZ 1045/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skarg M. P. i Z. B. na uchwałę Rady Miasta Poznania nr LVIII/757/V/2009 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OSK 722/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-22

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w K. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Bk 100/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-02-16

Skarga J.B. na uchwałę Rady Miejskiej w S. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Gl 1000/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-02-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta R. w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w kwestii skargi kasacyjnej strony skarżącej od postanowienia WSA w Gliwicach , sygn. akt II SA/Gl 1000/09

II SA/Gd 453/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-03-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

II SA/Sz 897/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-01-05

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w Koszalinie w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Łd 109/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-03-16

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w Ł. w przedmiocie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta

II OZ 743/10 - Postanowienie NSA z 2010-08-03

Zażalenie od postanowienia WSA w Krakowie w sprawie ze skargi J. J. na uchwalę Rady Miasta Oświęcimia Nr [...] w przedmiocie rozpatrzenia protestu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OZ 338/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego