Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wa 1711/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-12

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w R. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Gd 436/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-03-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

IV SA/Wa 438/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-08-30

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady [...] w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu [...]