Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II SA/Po 874/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-03-11

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie uzgodnienia warunków zabudowy

II SA/Wr 298/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-08-10

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w L. w przedmiocie umorzenia postępowania zażaleniowego

II SA/Gd 96/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-12-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej warunków zabudowy

II SA/Kr 672/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-04-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II SA/Kr 1357/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-09-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji o ustaleniu warunków zabudowy

II SA/Po 117/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-06-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację inwestycji

II SA/Kr 815/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-06-30

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie warunków zabudowy

II SA/Gl 931/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-09-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w kwestii skargi kasacyjnej skarżącego od wyroku WSA w Gliwicach , sygn. akt II SA/Gl 931/09

II SA/Kr 1742/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-09-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Kr 1781/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-07-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy
1   Następne >   +2   5