Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wa 2236/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-01

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy

IV SA/Wa 2236/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-13

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy

VIII SA/Wa 400/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej

IV SA/Wa 964/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-08-31

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 592/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-09-11

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy