Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Łd 714/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-02-19

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w P. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej warunki zabudowy