Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II SA/Kr 1496/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-03-16

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II SA/Po 881/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-03-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy;

II OZ 315/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w R. znak [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

IV SA/Po 154/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-07-12

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Poznaniu w przedmiocie warunków zabudowy

II SA/Rz 1145/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-07-20

Skargi kasacyjne AZ, ZZ i IZ od wyroku w sprawie ze skarg AZ, ZZ i IZ na decyzję SKO nr [.] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II SA/Bd 1132/15 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2016-04-18

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie warunków zabudowy

II SA/Go 1052/15 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-06-20

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia opłaty planistycznej

VIII SA/Wa 474/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

II SA/Gl 1469/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-04-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości

II SA/Bk 787/15 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2016-08-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy
1   Następne >   +2   4