Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 627 Cudzoziemcy, repatrianci, nabycie nieruchomości przez cudzoziemców X

IV SA/Wa 2171/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-06-02

Skarga kasacyjna na decyzję Rady do Spraw Uchodźców w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie nadania statusu uchodźcy

IV SA/Wa 1825/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-23

Skarga kasacyjna na decyzję Rady do Spraw Uchodźców w przedmiocie odmowy nadania statusu uchodźcy