Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców X

IV SA/Wa 1601/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-14

Skarga kasacyjna na postanowienie Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego

IV SA/Wa 2151/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-01

Skarga kasacyjna na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium RP

IV SA/Wa 1772/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-05

Skarga kasacyjna na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na osiedlenie się na terytorium RP

IV SA/Wa 2321/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-25

Skarga kasacyjna na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium RP