Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Gd 413/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-04-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego w sprawie nakazu rozbiórki

VII SA/Wa 1366/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-21

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie zobowiązania do wpłacenia zaliczki na poczet wykonania zastępczego

II SA/Gd 294/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-10-05

Skarga kasacyjna na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia do rozbiórki obiektu budowlanego

II SA/Gd 667/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-10-13

Skarga kasacyjna na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia do rozbiórki obiektu budowlanego

II SA/Gl 956/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-03-02

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia w sprawie grzywny w celu przymuszenia wykonania określonych robót budowlanych w kwestii skargi kasacyjnej skarżącego J. C. od wyroku WSA w Gliwicach