Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

III SAB/Kr 2/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-03-27

Skarga kasacyjna na bezczynność Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w postępowaniu dyscyplinarnym

VIII SAB/Wa 49/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-08-27

Skarga M.K. na bezczynność Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie braku odpowiedzi na pisma i prośby

III SO/Lu 21/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-12-16

Sprawa ze skargi W. S. w przedmiocie przyjęcia dokumentacji do wniosku i do sprawy II Kp 606/15

IV SAB/Wa 362/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-11-18

Skarga kasacyjna na bezczynność Rady W. w przedmiocie udzielenia odpowiedzi na pismo

III SAB/Kr 73/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-01-16

Skarga kasacyjna na bezczynność Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych

II SA/Bk 220/15 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-04-21

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi Ł. D. na działanie Sądu Okręgowego w B. w przedmiocie skazania na karę pozbawienia wolności