Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

V SA/Wa 793/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-10-12

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne;

II GZ 124/13 - Postanowienie NSA z 2013-03-28

Zażalenie od postanowienia WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej nr [...] w przedmiocie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

II GZ 125/13 - Postanowienie NSA z 2013-03-28

Zażalenie od postanowienia WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej nr [...] w przedmiocie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

V SA/Wa 1082/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-12-03

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie odmowy wypłaty miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych;

V SA/Wa 1450/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-03-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosków o wypłatę refundacji

V SA/Wa 1987/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-17

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie odmowy wypłaty miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

V SA/Wa 1199/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-18

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie odmowy wypłaty miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych za miesiące od września 2010 r. do lipca 2011 r. oraz za wrzesień 2011 r.

V SA/Wa 15/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-03

Skarga kasacyjna na postanowienie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w przedmiocie odmowy zgody na zwolnienie z egzekucji składników majątkowych zobowiązanego

V SA/Wa 496/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-02-12

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

V SA/Wa 441/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-29

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej o odmowie umorzenia należności z tytułu zwrotu środków przyznanych na podjęcie działalności gospodarczej
1   Następne >   2