Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SAB/Sz 43/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-06-12

Skarga kasacyjna na bezczynność Burmistrza Ł. w przedmiocie przyznania pomocy socjalnej

II SAB/Wa 419/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-30

Skarga kasacyjna na bezczynność Burmistrza [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej

II SAB/Sz 31/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-09-04

Skarga kasacyjna na bezczynność Burmistrza Ł. w przedmiocie przyznania zasiłku celowego