Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SAB/Wa 1130/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-09-25

Skarga kasacyjna na bezczynność Generalnego Inspektora ochrony Danych Osobowych w przedmiocie rozpoznania skargi