Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OZ 262/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie z wniosku A. Z. na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bartoszy...

II SAB/Ol 48/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-04-16

Skarga kasacyjna na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. w rozpatrzeniu wniosku o uzupełnienie postanowienia

II SAB/Wr 6/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-02-25

Skarga kasacyjna na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w T. w przedmiocie wykonania decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w T. z dnia [...] r. Nr [...]

II SAB/Ol 56/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-02-16

Skarga kasacyjna na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie dobudowy wiatrołapu do budynku mieszkalnego

II SAB/Wr 5/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-02-25

Skarga kasacyjna na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w T. w przedmiocie wykonania postanowienia D. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we W. z dnia [...] r. Nr [...]

II SAB/Wr 3/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-02-25

Skarga kasacyjna na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w T. w przedmiocie wykonania postanowienia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w T. z dnia [...] r. Nr [...]

II SAB/Ol 57/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-08-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie wykonania zbiornika bezodpływowego na ścieki sanitarne i instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej na skutek skargi kasacyjnej skarżącego od postanowienia w przedmiocie odrzucenia skargi

II SAB/Wr 4/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-09-22

Skarga kasacyjna na bezczynność i przewlekłość Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w T. w przedmiocie wykonania decyzji D. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we W. z dnia [...] r. Nr [...]

II SAB/Kr 125/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-10-09

Skarga kasacyjna na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w sprawie rozbudowy na działce nr [...] w Z.

II SAB/Kr 126/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-10-09

Skargi kasacyjne M. M. i J. M. na pkt 2 postanowienia w sprawie ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w sprawie rozbudowy na działce nr [...] w Z.
1   Następne >   2