Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

III SAB/Łd 55/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-03-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Wojewódzkiego Policji w Ł. oraz policjanta w przedmiocie czynu zabronionego

III SAB/Łd 5/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-03-12

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie o sygn. akt III SAB/Łd 5/15 w sprawie ze skargi Z.S. na bezczynność Komendanta Wojewódzkiego Policji w Ł. w przedmiocie korespondencji

III SAB/Łd 53/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-03-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Wojewódzkiego Policji w Ł. w przedmiocie wykroczenia

III SAB/Łd 10/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-03-19

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi Z. S. na bezczynność Komendanta Miejskiego Policji w Ł. w przedmiocie przybycia na teren posesji przy ul. A. 20a w Ł.

III SAB/Łd 2/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-03-18

Skarga kasacyjna na bezczynność Komendanta Wojewódzkiego Policji w Ł. w przedmiocie zaniechania wykonania obowiązków

III SAB/Łd 52/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-03-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Wojewódzkiego Policji w Ł. w przedmiocie wykroczenia

III SAB/Łd 54/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-03-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Wojewódzkiego Policji w Ł. w przedmiocie wykroczenia

III SAB/Łd 56/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-03-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Wojewódzkiego Policji w Ł. trwającą od 10 czerwca 2014 r. w przedmiocie wykroczenia