Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

VI SAB/Wa 19/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-06-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Gospodarki w przedmiocie powiadomienia inwestorów o zakazie prowadzenia przez A. Sp. z o.o. z siedzibą w G. działalności gospodarczej w zakresie przedsiębiorstwa składowego