Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło Odrzucenie skargi kasacyjnej X

II SAB/Bd 70/15 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-12-30

Skarga kasacyjna na bezczynność Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej