Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SAB/Sz 63/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-02-06

Skarga kasacyjna na bezczynność Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie w przedmiocie pozostawienie odwołania bez rozpoznania