Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

OSK 187/04 - Postanowienie NSA z 2004-03-12

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Częstochowie w przedmiocie podziału nieruchomości