Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OZ 1065/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie o sygn. akt VII SA/Wa 892/07

II OZ 1072/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie nr [...] w przedmiocie d...