Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

VII SA/Wa 190/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-06-27

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

II OZ 915/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-05

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

VII SA/Wa 191/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-05-26

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie : umorzenia postępowania odwoławczego

VII SA/Wa 191/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-05-10

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra [...] w przedmiocie : umorzenia postępowania odwoławczego

II OZ 914/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-05

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

VII SA/Wa 167/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-11-26

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

VII SA/Wa 2723/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-23

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia lokalizacji przedsięwzięcia [...].

VII SA/Wa 2749/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-12-15

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego

VII SA/Wa 2575/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-05-17

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowej

II GZ 209/19 - Postanowienie NSA z 2019-10-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Arc...