Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi kasacyjnej X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Op 601/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-04-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej na skutek skargi kasacyjnej M. C. na postanowienie WSA w Opolu , sygn. akt II SA/Op 601/14

VII SA/Wa 330/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-03

skarg Stowarzyszenia Z. [...] oraz Stowarzyszenia P. [...] na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę

II SA/Łd 1190/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-07-27

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę

II OZ 853/11 - Postanowienie NSA z 2011-09-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie oku, sygn. akt VII SO/Wa 23/10 o odrzuceniu skargi kasacyjnej B.R. od postanowienia WSA w Warszawie oku sygn. akt VII SO/Wa 23/10 o oddaleniu wniosku B.R. o wymierzenie Wojewodzie Mazowieckiemu grzywny za nieprzekazanie skargi wraz z aktami sprawy

II OZ 854/11 - Postanowienie NSA z 2011-09-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie oku, sygn. akt VII SO/Wa 22/10 o odrzuceniu skargi kasacyjnej B.R. od postanowienia WSA w Warszawie oku sygn. akt VII SO/Wa 22/10 o oddaleniu wniosku B.R. o wymierzenie Wojewodzie Mazowieckiemu grzywny za nieprzekazanie skargi wraz z aktami sprawy

II SA/Ol 306/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-03-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody W. w przedmiocie pozwolenia na budowę

II SA/Lu 701/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-04-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Bk 121/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-09-06

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody P. w przedmiocie sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych

II SA/Kr 967/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-03-15

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [....] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

VII SA/Wa 615/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody (...) w przedmiocie wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych
1   Następne >   +2   +5   +10   32