Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi kasacyjnej X
  • Symbol 602 Ceny, opłaty, stawki taryfowe, nie objęte symbolem 611 X

II GZ 62/13 - Postanowienie NSA z 2013-02-14

Zażalenie na postanowienie WSA w P. w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta P. , nr [...] w przedmiocie ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym

I SA/Sz 653/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2007-10-31

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta Szczecina nr XX/356/04 w sprawie ustalenia cen urzędowych za przewozy taksówkami na obszarze Miasta Szczecina

III SA/Gl 459/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-04-10

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Katowicach w przedmiocie zabezpieczenia zobowiązania w opłacie paliwowej

III SA/Gl 2117/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-04-19

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Katowicach w przedmiocie opłaty paliwowej w kwestii skargi kasacyjnej strony skarżącej od wyroku WSA w Gliwicach , sygn. akt III SA/Gl 2117/15

III SA/Gl 457/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-04-16

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie zabezpieczenia zobowiązania podatkowego w opłacie paliwowej w kwestii skargi kasacyjnej od wyroku

III SA/Gl 2113/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Katowicach w przedmiocie opłaty paliwowej w kwestii skargi kasacyjnej strony skarżącej od wyroku WSA w Gliwicach , sygn. akt III SA/Gl 2113/15

III SA/Gl 461/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Katowicach w przedmiocie zabezpieczenia zobowiązania w opłacie paliwowej w kwestii skargi kasacyjnej od wyroku

III SA/Gl 472/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Katowicach w przedmiocie zabezpieczenia zobowiązania w opłacie paliwowej w kwestii skargi kasacyjnej od wyroku

III SA/Gl 462/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-03-26

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Katowicach w przedmiocie zabezpieczenia zobowiązania w opłacie paliwowej

III SA/Gl 471/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-03-26

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Katowicach w przedmiocie zabezpieczenia zobowiązania w opłacie paliwowej
1   Następne >   +2   4