Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi kasacyjnej X
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

III SA/Po 98/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-06-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym

VI SA/Wa 680/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi

II SA/Go 542/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-09-16

Sprawa ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium odwoławczego w przedmiocie cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi

VI SA/Wa 1383/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-30

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

VII SA/Wa 1220/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. w przedmiocie odmowy dopuszczenia do udziału w postępowaniu

III SA/Gd 172/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-07-08

Sprawa ze skargi J. S. na pismo Starosty Powiatowego w przedmiocie zwrotu opłaty za kartę pojazdu

VII SA/Wa 1819/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-06

Sprawa ze skargi A. H. na wezwanie Prezydenta [...] - Zarządu Dróg Miejskich w przedmiocie nieuwzględnienia odwołania w sprawie reklamacji dotyczącej opłaty dodatkowej za parkowanie pojazdu w strefie płatnego parkowania

III SA/Łd 211/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-04-28

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w S. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie cofnięcia uprawnień do wykonywania badań technicznych pojazdów

II SA/Ke 126/09 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2009-06-05

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie kary pieniężnej za wykonywanie transportu drogowego bez wymaganej licencji

II SA/Op 322/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-07-16

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w Warszawie w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów o transporcie drogowym
1   Następne >   +2   +5   +10   85