Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

II SA/Ke 383/09 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2009-10-16

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Pierzchnica w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych

VII SA/Wa 1052/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-22

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w przedmiocie organizacji i przebiegu egzaminu państwowego na prawo jazdy