Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewoda X

II SA/Gl 1801/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-02-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania

II SA/Gl 215/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-06-22

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania na skutek skargi kasacyjnej wniesionej przez adwokat K.H

II SA/Gl 484/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-04-08

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania

II SA/Gl 9/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-05-12

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania

II SA/Gl 1592/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-09-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zameldowania

II SA/Gl 454/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-06-05

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania w kwestii skargi kasacyjnej skarżącego od postanowienia WSA w Gliwicach

II SA/Gl 1135/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-10-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania w kwestii skargi kasacyjnej H. B. od postanowienia WSA w Gliwicach , sygn. akt II SA/Gl 1135/13

II SA/Gl 67/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-12-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania

II SA/Gl 682/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-03-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania w kwestii skargi kasacyjnej skarżącego od wyroku WSA w Gliwicach , sygn. akt II SA/Gl 682/12

II SA/Gl 787/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-03-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody[...] w przedmiocie zameldowania
1   Następne >   2