Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I SAB/Wa 632/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-06-02

Skarga kasacyjna na bezczynność Burmistrza [...] w przedmiocie nabycia prawa własności

II SAB/Wr 88/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-05-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy P. w przedmiocie uwłaszczenia