Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 1360/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-05-10

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 432/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-22

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 768/19 - Postanowienie NSA z 2019-09-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II GSK 241/20 - Wyrok NSA z 2020-05-18

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie zastosowania wobec rzeczoznawcy majątkowego kary dyscyplinarnej