Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6079 Inne o symbolu podstawowym 607 X

II SA/Sz 151/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-03-18

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Szczecinie w przedmiocie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

II SA/Ke 400/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-02-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w Busku-Zdroju w sprawie wyrażenia zgody Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju na wydzierżawienie nieruchomości

II SA/Ke 404/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-01-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem

II SA/Ke 405/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-01-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w Busku-Zdroju w przedmiocie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem

II SA/Wr 378/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-02-05

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi R.S., Cz.I., T.S.o, E.W., A.S., D.T. o nakazanie Prezydentowi W. przesłania operatu sporządzonego przez E.R. oraz dowodów przedstawionych przez skarżących do wskazanych przez nich 'ekspertów od szacowania szkód'

II SA/Ke 369/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-01-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w przedmiocie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w dzierżawę

I SA/Wa 87/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-03

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

II SAB/Łd 86/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-02-19

Skarga kasacyjna na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie wszczęcia z urzędu postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia przez gminę prawa własności nieruchomości

II SAB/Kr 386/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-03-20

Skarga kasacyjna na bezczynność Wojewody [...] w postępowaniu administracyjnym w sprawie o sygn. akt: [...]

I SA/Wa 2849/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-09

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Z. D. na decyzja Ministra Skarbu Państwa , nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego
1   Następne >   2