Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewoda X

II SAB/Sz 157/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-09-28

Skarga kasacyjna na bezczynność Wojewody w przedmiocie prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza granicami Rzeczypospolite Polskiej