Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Ol 1034/15 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2016-04-11

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie wykonania rowu lub rurociągu zapewniającego swobodny odpływ wody z przepustu drogowego

II SA/Ke 143/16 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2016-08-22

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

II OZ 1162/16 - Postanowienie NSA z 2016-10-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Kielcach znak: [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia