Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Gd 642/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-03-05

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie wstrzymania z urzędu wykonania czynności związanych z rozpatrzeniem odwołania od decyzji o odmowie wznowienia postępowania w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Kr 456/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-01-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Gd 765/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-06-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Ke 79/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-05-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Rz 152/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-05-29

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wody potoku, retencjonowania śródlądowych wód powierzchniowych oraz korzystania z wód dla celów energetycznych

II OZ 613/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Małopolskiego nr [...] w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego