Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi kasacyjnej X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Ke 667/10 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2011-06-14

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie podatku od towarów i usług za październik 2005r.

I SA/Wr 1438/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-04-04

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. OZ w J. w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2002 rok wskutek skargi kasacyjnej od wyroku WSA we Wrocławiu (sygn. akt I SA/Wr 1438/1

I SA/Gd 97/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-04-05

Sprawa ze skargi A. S. na wezwanie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie usunięcia braków w zażaleniu

III SA/Gl 413/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-04-28

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie podatku od towarów i usług

I SA/Op 559/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-01-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie ustalenia wysokości łącznego zobowiązania pieniężnego za 2010 r.

II FSK 497/11 - Postanowienie NSA z 2011-04-11

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w P. w przedmiocie stwierdzenia nieważności postanowienia w sprawie zaliczenia zwrotu podatku na poczet zaległości podatkowych

II FSK 498/11 - Postanowienie NSA z 2011-04-11

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w P. w przedmiocie stwierdzenia nieważności postanowienia w sprawie zaliczenia zwrotu podatku na poczet zaległości podatkowych

I SA/Gl 432/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-03-28

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych

I SA/Wr 1608/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-04-18

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w L. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2007 r.

III SA/Gl 568/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-04-11

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie podatku od towarów i usług
1   Następne >   +2   +5   +10   33